Kancelaria Adwokacka Adwokat Alicja Felska-Pela

Kancelaria Adwokacka powstała z połączenia współpracy kilku gdańskich adwokatów. Połączył nas pomysł i energia, aby wcielać go w życie. Wspólne doświadczenia, a także zespół współpracujących specjalistów pozwalają w ramach świadczonych usług reprezentować Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi we wszystkich instancjach, a także świadczyć wszechstronną i zsynchronizowaną z potrzebami biznesowymi obsługę prawną. Adwokat Alicja Felska - Pela ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie w Gdańsku. Absolwentka studiów podyplomowych: Uniwersytet Gdański Wydział Zarządzania – Szkoła zarządzania; Public Administration. WSAiB Zarządzanie ekoinwestycjami. Biegła znajomość języka angielskiego – ukończone studia na Uniwersytecie Cambridge - School of English and EU Law. Od 2005 prowadzi własną działalność gospodarczą. Początkowo prokurent Legalis Kancelaria Radców Prawnych, a następnie odbywała aplikacje sądową przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Od 2009 roku prowadzi własną praktykę adwokacką. Członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, sędzia Sądu dyscyplinarnego przy Pomorskiej Radzie Adwokackiej. Prowadząc własną kancelarię prowadzi obsługę prawną podmiotów z sektora usług finansowych, NGO, nieruchomości oraz firm z rynku motoryzacyjnego. Prowadziła wdrożenia rozbudowanych projektów biznesowych: ISO 9001 i 27001, Polityki compliance (monitoringu zgodności), łączenie spółek, zakładanie nowych przedsiębiorstw, restrukturyzacja, optymalizacja procesów i kosztów, doradzała przy budowie struktur i polityk wynagradzania, zatrudniania, budowy programów motywacyjnych. W zakresie obsługi klientów indywidualnych specjalizuje się w prawie rodzinnym spadkowym i sporach majątkowych (sprawy odszkodowawcze, podziały majątków po rozwodzie i spadkowych, rozliczenia konkubinatów, alimenty) . Kancelarię współtworzy z zespołem adwokatów i aplikantów adwokackich.

Kontakt

www.felska-pela.pl

Specjalizacje


 

Wymienione poniżej obszary prawne to tematy, w których się specjalizujemy i mamy w nich doświadczenie. Każdą sprawę prowadzi partner kancelarii oraz specjalista bądź zespół specjalistów. Potrafimy z szerokiego wachlarza rozwiązań zaproponować te najbardziej dopasowane potrzeb, co minimalizuje ryzyko prawne transakcji i optymalizuje jej koszty. Możecie na nas liczyć w zakresie:

  • obsługi przedsiębiorców na etapie zakładania i funkcjonowania firmy – doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej, organizacji przedsiębiorstwa na etapie tworzenia i aktualizacja zgodnie z kierunkami rozwoju, zarządzania zasobami wewnętrznymi i zewnętrznymi, finansowania oraz obsługa w dopasowanym wariancie (stałe wsparcie, ryczałt godzinowy, doradztwo ad hoc)
  • obsługa w rozwoju firmy – zabezpieczenia wartości niematerialnych, zdrowe struktury organizacyjne, optymalne zarządzanie kapitałem ludzkim i finansowym, bezpieczeństwo informacji, ochrona wizerunku i dóbr osobistych, efektywna restrukturyzacja zadłużeń, zarządzanie portfelem należności/wierzytelności
  • prawa cywilnego (spory majątkowe i nie majątkowe, rozwiązywanie kwestii bezumownego korzystania  z cudzej własności, restytucja własności, odzyskiwanie nieruchomości, służebności przesyłu i związane z tym roszczenia) 
  • prawa kontraktowego (kodeksowe umowy nazwane i nienazwane, w tym obsługa franszyzy i jej alternatyw: tworzenie umów generalnych i towarzyszących im procedur i instrukcji, umowy ubezpieczeniowe, zabezpieczenia transakcji,  tworzymy ogólne warunki umów i wzorce dokumentów)
  • prawa własności intelektualnej i zwalczania nieuczciwej konkurencji (ochrona poszczególnych praw własności intelektualnej, ochrona wizerunku i dóbr osobistych, odszkodowania, wsparcie z zakresu prawa autorskiego i prasowego) 
  • prawa pracy i zarządzania kapitałem ludzkim (przygotowywanie i opiniowanie projektów dokumentów z zakresu prawa pracy  jak np. umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, umowy o zakazie konkurencji, pomoc w negocjacjach pracodawcy ze związkami zawodowymi oraz reprezentantami pracowników, reprezentowanie pracodawców w relacjach z PIP oraz innymi organami państwowymi, doradztwo i obsługa prawna w zakresie optymalizacji polityk zatrudniania i wynagradzania, procesy sądowe, odszkodowania, wsparcie działów HR)
  • prawa inwestycyjnego (umowy generalnego wykonawstwa, deweloperskie, obsługa procesu inwestycyjnego
  • prawa spadkowego (spadki, podział schedy spadkowej, umowy na wypadek śmierci, doradztwo w zakresie przyszłych rozporządzeń)ycyjnego, umowy najmu, dzierżawy, leasingu)
  • prawa rodzinnego (rozwody, separacje, podziały majątku, alimenty,  relacje między rodzicami i dziećmi)